/ Usługi / Symulacje komputerowe CFD

Symulacje komputerowe CFD

Symulacje komputerowe przy użyciu metody CFD umożliwiają prognozy sposobu rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w przestrzeniach o skomplikowanej geometrii.

Symulacje komputerowe przy użyciu metod numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD) umożliwiają prognozy sposobu rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w przestrzeniach o skomplikowanej geometrii.

Symulacje CFD są bardzo zaawansowanym narzędziem, umożliwiającym rozwiązywanie problemów wykraczających poza obszar stosowania uproszczonych metod inżynierskich takich jak normy. Należy jednak pamiętać, iż ze względu na stopień komplikacji analizy numeryczne przepływu dymu i ciepła wymagają odpowiednich kwalifikacji wykonujących je osób, dużego nakładu pracy oraz znacznych mocy obliczeniowych.

W inżynierii bezpieczeństwa pożarowego symulacje CFD są stosowane m.in. do:

  • Prognozowania warunków podczas ewakuacji w przypadku pożaru (głównie temperatury oraz widzialności)
  • Weryfikacji – na etapie projektowym – poprawności przyjętego rozwiązania w zakresie oddymiania budynku
  • Prognozowania temperatur w przestrzeni objętej pożarem, na potrzeby analizy zachowania się elementów konstrukcji

Symulacje CFD mają zazwyczaj zastosowanie przy projektowaniu skomplikowanych budynków i obiektów budowlanych takich jak:

  • galerie handlowe
  • garaże zamknięte wymagające oddymiania (zarówno dla systemów oddymiania kanałowego jak i systemów wentylacji strumieniowej)
  • budynków atrialnych
  • obiektów budownictwa komunikacyjnego i podziemnego
  • obiektów przemysłowych

Personel naszej firmy posiada niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu symulacji CFD na potrzeby analiz pożarowych. W naszej pracy wykorzystujemy program Fire Dynamics Simulator (FDS) opracowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach Zjednoczonych.

Kliknij i zobacz powiększenie:

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: