/ Projekty / Nowe Żerniki (K4)

Nowe Żerniki (K4)

Lokalizacje: Gdańsk, PL
Zleceniodawca: VROA
Inwestor: BLOCKPOL
Architekt/Projektant: VROA
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych