/ Projekty / Kępa Mieszczańska

Kępa Mieszczańska

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca:  
Inwestor: Rafin
Architekt/Projektant: Maćków Pracownia Projektowa
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych