/ Projekty / Inne obiekty

Inne obiekty

Politechnika Wrocławska Gmach A1

Symulacje CFD stopnia zadymienia i temperatury w przestrzeni korytarzy oraz otwartych klatek schodowych na potrzeby ekspertyzy warunków ochrony przeciwpożarowej, wykonanie prób z użyciem ciepłego dymu, opracowanie aneksu do ekspertyzy

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Opracowanie koncepcji strategii oddymiania oraz symulacje CFD grawitacyjnego oraz mechanicznego systemu wentylacji oddymiającej w projektowanym podziemnym budynku muzeum

Klatka schodowa budynku PM

Weryfikacja działania grawitacyjnego systemu oczyszczania rozległej klatki schodowej budynku biurowo-produkcyjnego

Budynki D1 i D2

Analizy CFD, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Centrum Kongresowe ICE

Próby systemów wentylacji pożarowej holu głównego, Sali koncertowej oraz garaży z użyciem ciepłego dymu

Narodowe Forum Muzyki

Analiza skuteczności mechanicznego systemu oddymiania holu wejściowego oraz kameralnych sal koncertowych dla potrzeb oceny warunków ewakuacji

Hotel Arłamów

Analiza CFD systemu wentylacji oddymiającej w przestrzeni dziedzińca zamkniętego wykonana w celu optymalizacji rozwiązań projektowych

Centrum Kultury Zamek

Weryfikacja systemu wentylacji oddymiającej w przestrzeni holu wejściowego oraz przekrytego dziedzińca wewnętrznego w obrębie zamku cesarskiego w Poznaniu

Przejście podziemne

Symulacja CFD zadymienia i analiza warunków do ewakuacji w pasażu handlowym zlokalizowanym w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku