/ Usługi / Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Przygotowujemy dokumentację opisową oraz graficzną na potrzeby Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719) dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich wymagane jest zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  Obowiązek zapewnienia Instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu lub jego części, stanowiącej odrębną strefę pożarową.

W ramach oferowanych usług przygotowujemy dokumentację opisową oraz graficzną niezbędną do przygotowania Instrukcji oraz zapewniamy doradztwo w zakresie prawidłowego wdrożenia zapisów tego dokumentu.

Kliknij i zobacz powiększenie: