/ Projekty / Analizy ewakuacji

Analizy ewakuacji

Sky Tower

Symulacje CFD systemów oddymiania w garażach podziemnych oraz galerii handlowej w wielokondygnacyjnym kompleksie biurowo-handlowo-mieszkaniowo-usługowym

Nowa Łódź Fabryczna

Szczegółowe analizy CFD obejmujące weryfikację systemu oddymiania dworca kolejowego, poziomu peronów, garaży, dworca autobusowego oraz tunelu kolejowego o długości 2 km, wykonanie analiz czasu ewakuacji z przestrzeni peronów. Wykonanie analiz wpływu pożaru na konstrukcję tunelu oraz świetlików dworca.

Volvo WA

Doradztwo dla przestrzeni atrium istniejącego budynku biurowego w zakresie systemu oddymiania, weryfikacja istniejących przegród pożarowych oraz symulacje ewakuacji na etapie przebudowy (performance based design)

Stadion sportowy

Komputerowa analiza warunków ewakuacji w czasie imprezy masowej.

Stadion Olimpijski

Szczegółowe analizy czasu ewakuacji trybun modernizowanego i przebudowywanego Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Silver Towers

Szczegółowe analizy czasu ewakuacji wysokościowego budynku biurowego za pomocą symulacji komputerowej. Zamodelowanie całego budynku wysokościowego przy uwzględnieniu rzeczywistego kształtu oraz prognozowanej ilości osób w nim przebywających oraz wykonanie symulacji ewakuacji dla różnych lokalizacji pożaru i scenariuszy ewakuacji.

Centrum dystrybucji

Symulacje CFD i ewakuacji hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 21000 m2. Określenie czasu ewakuacji dla układu pomostów roboczych w hali. Opracowanie koncepcji systemu oddymiania zgodnie z wytycznymi normy NFPA 204. Określenie warunków ewakuacji dla poziomów platform roboczych za pomocą szczegółowych symulacji komputerowych CFD oraz symulacji ewakuacji.

Warsaw Spire

Doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dla projektu kompleksu Warsaw Spire. Założenie obejmuje trzy wysokościowe budynki biurowe, w tym wieże o wysokości 180 m