/ Usługi / Scenariusze pożarowe

Scenariusze pożarowe

Opracowujemy scenariusze działania urządzeń technicznych w przypadku pożaru, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 Poz. 2117)  dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie a także sposób ich współdziałania muszą wynikać z przyjętych scenariuszy pożarowych. Scenariusz pożarowy jest opisem sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej. W ramach oferowanych usług współpracujemy z projektantami w zakresie opracowywania scenariuszy pożarowych.

Kliknij i zobacz powiększenie:

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: