/ Usługi / Analizy odporności ogniowej konstrukcji budowlanych

Analizy odporności ogniowej konstrukcji budowlanych

Analizy przepływu ciepła oraz zachowania się elementów konstrukcji w czasie pożaru w oparciu o Eurokody

Analizy odporności ogniowej konstrukcji mają zastosowanie głównie dla obiektów wielokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej i zespolonej, a także dla obiektów istniejących, dla których planuje się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania, która wiąże się ze zmianą klasy odporności ogniowej konstrukcji nośnej. W tym zakresie stosuje się albo metody analityczne w oparciu o Eurokody, albo zaawansowane symulacje komputerowe.

W ramach działalności naszej firmy oferujemy między innymi – we współpracy z projektantami konstrukcji – wyznaczanie temperatury krytycznej dla elementów nośnych konstrukcji stalowych, zgodnie z metodologią normy PN-EN 1993-1-2:2007.

Zjawisko narastania temperatury w elementach nośnych poddanych oddziaływaniu pożaru jest jednym z kluczowych zagadnień jakie muszą być uwzględnione w ramach analizy dotyczącej zachowania się konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru. Szybkość przyrostu temperatury w elemencie konstrukcyjnym zależy od intensywności obciążenia termicznego wyrażanej poprzez strumień ciepła netto na powierzchnię elementu (z uwzględnieniem części konwekcyjnej oraz radiacyjnej) a także charakterystyk geometrycznych tego elementu i jego ewentualnych zabezpieczeń ogniochronnych.

W ramach naszych usług oferujemy obliczenia przepływu ciepła do konstrukcji budowlanych, w oparciu o uproszczone metody iteracyjne opisane w eurokodach a także zaawansowane analizy komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania Metody Elementów Skończonych (MES). Jako jedno z nielicznych biur inżynierskich w kraju dysponujemy specjalistycznym programem SAFIR przeznaczonym do analiz przepływu ciepła do konstrukcji a także analiz zachowania się konstrukcji w warunkach pożaru. Oprogramowanie to umożliwia analizę konstrukcji poddanych oddziaływaniu pożaru standardowego, pożaru węglowodorowego, pożarów lokalnych a także pożarów naturalnych.

Kliknij i zobacz powiększenie:

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: