/ Usługi / Koncepcje i projekty systemów oddymiania wg norm PN/BS/NFPA

Koncepcje i projekty systemów oddymiania wg norm PN/BS/NFPA

Opracowujemy koncepcje systemów oddymiania mechanicznego oraz grawitacyjnego w oparciu o uznane normy krajowe i zagraniczne.

Do projektowania systemów usuwania dymu i ciepła można stosować normę krajową PN-B-02877-4 ale także – na zasadach wiedzy technicznej – inne uznane normy oraz wytyczne np. amerykańskie, brytyjskie lub niemieckie. Polska Norma PN-B-02877-4 dotycząca projektowania instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepła, w aktualnie obowiązującej wersji z kwietnia 2001 (ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu 2006 r.) jest dokumentem i przestarzałym, nie uwzględniającym obecnego stanu wiedzy w zakresie systemów oddymiania.
Dla obiektów produkcyjnych oraz magazynowych często stosowaną podstawą projektową dla systemów usuwania dymu i ciepła jest norma amerykańska NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting, aktualnie w edycji z 2018 roku. Z kolei dla galerii handlowych oraz budynków atrialnych jako podstawa projektowa często stosowane są normy brytyjskie z serii BS 7346.
Metody i wzory obliczeniowe zawarte w powyższych normach oparte są na prawach fizycznych rządzących przepływem dymu i dlatego lepiej uwzględniają parametry danego przypadku projektowego, dla którego przeprowadzana jest analiza. Dla wielu typowych obiektów powyższe normy pozwalają na dobór racjonalnych rozwiązań zarówno pod względem technicznym jak i ekonomiczny.

Kliknij i zobacz powiększenie:

Ostatnio zrealizowane projekty