/ Projekty / Garaże

Garaże

Thespian

Symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej strumieniowej w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym

Sky Tower

Symulacje CFD systemów oddymiania w garażach podziemnych oraz galerii handlowej w wielokondygnacyjnym kompleksie biurowo-handlowo-mieszkaniowo-usługowym

Wieże Jesionowa

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego pod budynkiem wysokim mieszkalnym

Promenady Wrocławskie

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkaniowych inwestycji Promenady Wrocławskie wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD

Piękna 21

Symulacje CFD oraz próby z użyciem ciepłego dymu w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym

Legnicka Street

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Starter III

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Kępa Mieszczańska

Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych

Kamienna 145

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Angel Wings (etapy C i D)

Konsultacje dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie symulacji CFD dla systemu oddymiania garażu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Infinity

Opracowanie i weryfikacja strategii kanałowego systemu oddymiania dla trzy poziomowego garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym.

Nowe Żerniki (K4)

Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych

Krakowskie Tarasy

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w trzech etapach.

Grabiszyńska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w trzech etapach.

Krakowska 29

Koncepcja strumieniowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD oraz próby z gorącem dymu.

Strzegomska

Koncepcja kanałowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD.

Osiedle Przystań

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego budynku mieszkalnego z sytemem wyrzutu terenowego, próby weryfikacyjne z gorącym dymem.

Aleja Bielany

Próby z użyciem ciepłego dymu w galerii handlowej i garażu podziemnym

Nova Papiernia

Koncepcja systemu oddymiania garaży, symulacje CFD, projekt systemu oddymiania, uzgodnienie projektu budowlanego zmian

Wałbrzyska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego pod budynkiem mieszkalnym

Promenady Wrocławskie

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkaniowych inwestycji Promenady Wrocławskie wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD

Aleja Piastów

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Promenady Zita

Opracowanie i weryfikacja strategii oddymiania dla garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym. Uwzględnienie w analizach etapowania i okresów przejściowych

Piękna

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Nordic Heaven Apartments

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych budynku biurowo-mieszkalnego, symulacje CFD systemu kanałowego oraz strumieniowego.

Ogórkowa

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Garaż Strzegomska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania wielopoziomowego garażu nadziemnego z częścią podziemną.

Kurkowa

Koncepcja systemu oddymiania garaży dwóch budynków (mieszkaniowego oraz biurowego), symulacje CFD.

Grabiszyńska

Symulacje CFD systemu oddymiania garażu podziemnego

Parking wielopoziomowy

Analiza obciążeń termicznych konstrukcji w warunkach pożaru. W ramach analizy wykonano symulacje CFD warunków termicznych na kondygnacji objętej pożarem a także obliczenia przyrostu temperatury w elementach konstrukcyjnych wielokondygnacyjnego parkingu otwartego

Innova

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych Innova, symulacje CFD systemu kanałowego oraz strumieniowego, wykonanie prób z gorącym dymem na etapie odbiorym części budynków (B3, B5)

Hala Stulecia – parking

Weryfikacja systemu wentylacji oddymiającej w dwupoziomowym garażu podziemnym za pomocą symulacji CFD

Warsaw Spire

Doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dla projektu kompleksu Warsaw Spire. Założenie obejmuje trzy wysokościowe budynki biurowe, w tym wieże o wysokości 180 m

Nowy Targ

Projekt koncepcyjny i symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej w trzypoziomowym garażu podziemnym zlokalizowanym pod placem Nowy Targ w centrum Wrocławia

Aleja Wiśniowa

Koncepcja systemu oddymiania dwukondygnacyjnego garażu podziemnego, symulacje CFD