/ Projekty / Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca: WSP
Inwestor: Gmina Wrocław
Architekt/Projektant: APA Kuryłowicz
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Analiza skuteczności mechanicznego systemu oddymiania holu wejściowego oraz kameralnych sal koncertowych dla potrzeb oceny warunków ewakuacji