/ Projekty / Biurowe

Biurowe

Q22

Analizy CFD wentylacji pożarowej i oddziaływań termicznych w przypadku pożaru z uwzględnieniem systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej

Volvo WA

Doradztwo dla przestrzeni atrium istniejącego budynku biurowego w zakresie systemu oddymiania, weryfikacja istniejących przegród pożarowych oraz symulacje ewakuacji na etapie przebudowy (performance based design)

Legnicka Street

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Budynek biurowy

Konsultacje oraz uzgodnienie dokumentacji projektu budowlanego zamiennego budynku biurowego w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Award Business Park

Konsultacje oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej (PB i PW) trzech budynków biurowych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Hala magazynowa

Koncepcja systemu oddymiania grawitacyjnego oraz uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy centrum logistycznego wraz z budynkiem biurowym

Infinity

Opracowanie i weryfikacja strategii kanałowego systemu oddymiania dla trzy poziomowego garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym.

Krakowska 29

Koncepcja strumieniowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD oraz próby z gorącem dymu.

Strzegomska

Koncepcja kanałowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD.

Wrocław 101

Uzgodnienie projektu budowlanego zmian oraz projektów wykonawczych instalacji przeciwpożarowych w budynku biurowym

Promenady Zita

Opracowanie i weryfikacja strategii oddymiania dla garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym. Uwzględnienie w analizach etapowania i okresów przejściowych

Nordic Heaven Apartments

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych budynku biurowo-mieszkalnego, symulacje CFD systemu kanałowego oraz strumieniowego.

Garaż Strzegomska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania wielopoziomowego garażu nadziemnego z częścią podziemną.

Kurkowa

Koncepcja systemu oddymiania garaży dwóch budynków (mieszkaniowego oraz biurowego), symulacje CFD.

Warsaw Spire

Doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dla projektu kompleksu Warsaw Spire. Założenie obejmuje trzy wysokościowe budynki biurowe, w tym wieże o wysokości 180 m