/ Projekty / Handlowe

Handlowe

Sky Tower

Symulacje CFD systemów oddymiania w garażach podziemnych oraz galerii handlowej w wielokondygnacyjnym kompleksie biurowo-handlowo-mieszkaniowo-usługowym

Centrum Handlowe Magnolia

Koncepcja i symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej w rozbudowywanej części galerii handlowej oraz doradztwo na etapie modernizacji przestrzeni istniejących

Galeria Libero

Koncepcja systemu oddymiania, symulacje CFD oraz wykonanie prób z ciepłym dymu dla wielokondygnacyjnej galerii handlowej

CH Ostrovia

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącej jednokondygnacyjnej galerii handlowej na etapie przebudowy.

CH Viktor

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącej jednokondygnacyjnej galerii handlowej.

Ferio Legnica

Symulacje CFD warunków zadymienia w sytuacji pożaru, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Galeria Gorlicka

Koncepcja i symulacje CFD grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej dla jednokondygnacyjnej galerii handlowej

Kaufland Długosza

Koncepcja systemu oddymiania mechanicznego obiektu handlowego, weryfikacja za pomocą symulacji CFD

Leroy Merlin Krakowska

Koncepcja i symulacje CFD grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącym jednokondygnacyjnym budynku handlowym na etapie przebudowy

C.H. Tarnovia

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji systemu wentylacji oddymiającej w części istniejącej galerii handlowej.

C.H. Promenada

Analizy CFD oddziaływań termicznych na konstrukcję budynku handlowego w przypadku pożaru

Aleja Bielany

Próby z użyciem ciepłego dymu w galerii handlowej i garażu podziemnym

Hala Targowa Żory

Koncepcja grawitacyjnego systemu oddymiania oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD nowoprojektowanej jednokondygnacyjnej hali targowej.

Market budowlany

Koncepcja systemu oddymiania oraz weryfikacja za pomocą obliczeń normowych wg. BS 7346-4 jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego

Budynek handlowy

Lokalizacje: Wrocław, PL Zleceniodawca:   Inwestor: Kaufland Architekt/Projektant: TH Architekci Wykonawca:   Wartość inwestycji:        

Galeria Miodowa

Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej wraz z obliczeniami weryfikującymi. Zakres analizy obejmował system oddymiania grawitacyjnego w pasażu handlowym a także w sklepie wielkopowierzchniowym.

Carlow Shopping Centre

Projekt koncepcyjny systemu wentylacji oddymiającej w galerii handlowej (jako konsultant zewnętrzny dla firmy Ahearne Fire Engineering Consultants)