/ Projekty / Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne

Ferio Legnica

Symulacje CFD warunków zadymienia w sytuacji pożaru, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Budynki D1 i D2

Analizy CFD, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Kępa Mieszczańska

Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych