/ Projekty / Nova Papiernia

Nova Papiernia

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca: AP Szczepaniak
Inwestor: RED Development (VISTA Sp. z o.o.)
Architekt/Projektant: AP Szczepaniak
Wykonawca: AWBUD
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Koncepcja systemu oddymiania garaży, symulacje CFD, projekt systemu oddymiania, uzgodnienie projektu budowlanego zmian