/ Usługi / Uzgodnienia projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej

Uzgodnienia projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy uzgodnienia dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekty budowlane obiektów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 Poz. 2117) wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia z rzeczoznawcą wymagają również projekty urządzeń przeciwpożarowych. W ramach naszych usług oferujemy tego typu uzgodnienia.

Kliknij i zobacz powiększenie:

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: