/ Archiwum dla Inzynieria bezpieczenstwa pozarowego

Inzynieria bezpieczenstwa pozarowego

Thespian

Symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej strumieniowej w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym

Sky Tower

Symulacje CFD systemów oddymiania w garażach podziemnych oraz galerii handlowej w wielokondygnacyjnym kompleksie biurowo-handlowo-mieszkaniowo-usługowym

Obiekt przemysłowy

Symulacja CFD rozkładu temperatur na potrzeby analizy odporności ogniowej elementów konstrukcjii w przekrytym składowisku węgla oraz galerii nawęglania na terenie elektrowni węglowych

Hala widowiskowo-sportowa Spodek

Symulacja komputerowa CFD grawitacyjnego systemu oddymiania hali widowiskowo-sportowej. Próby z użyciem ciepłego dymu przed i po modernizacji systemu oddymiania.

Q22

Analizy CFD wentylacji pożarowej i oddziaływań termicznych w przypadku pożaru z uwzględnieniem systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej

Centrum Handlowe Magnolia

Koncepcja i symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej w rozbudowywanej części galerii handlowej oraz doradztwo na etapie modernizacji przestrzeni istniejących

Wieże Jesionowa

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego pod budynkiem wysokim mieszkalnym

Politechnika Wrocławska Gmach A1

Symulacje CFD stopnia zadymienia i temperatury w przestrzeni korytarzy oraz otwartych klatek schodowych na potrzeby ekspertyzy warunków ochrony przeciwpożarowej, wykonanie prób z użyciem ciepłego dymu, opracowanie aneksu do ekspertyzy

Nowa Łódź Fabryczna

Szczegółowe analizy CFD obejmujące weryfikację systemu oddymiania dworca kolejowego, poziomu peronów, garaży, dworca autobusowego oraz tunelu kolejowego o długości 2 km, wykonanie analiz czasu ewakuacji z przestrzeni peronów. Wykonanie analiz wpływu pożaru na konstrukcję tunelu oraz świetlików dworca.

Promenady Wrocławskie

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkaniowych inwestycji Promenady Wrocławskie wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD

Nestle Purina

Koncepcja systemu oddymiania grawitacyjnego, projekty instalacji przeciwpożarowych, opracowanie scenariusza pożarowego, uzgodnienie projektu budowalnego rozbudowy zakładu produkcji karmy dla zwierząt

Galeria Libero

Koncepcja systemu oddymiania, symulacje CFD oraz wykonanie prób z ciepłym dymu dla wielokondygnacyjnej galerii handlowej

Zakład produkcji silników

Koncepcja systemu oddymiania grawitacyjnego, opracowanie scenariusza pożarowego, uzgodnienie projektu budowlanego zakładu produkcyjnego branży motoryzacyjnej

Arena Gliwice

Próby z użyciem ciepłego dymu w hali widowiskowo-sportowej

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Opracowanie koncepcji strategii oddymiania oraz symulacje CFD grawitacyjnego oraz mechanicznego systemu wentylacji oddymiającej w projektowanym podziemnym budynku muzeum

CH Ostrovia

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącej jednokondygnacyjnej galerii handlowej na etapie przebudowy.

CH Viktor

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącej jednokondygnacyjnej galerii handlowej.

Klatka schodowa budynku PM

Weryfikacja działania grawitacyjnego systemu oczyszczania rozległej klatki schodowej budynku biurowo-produkcyjnego

Ferio Legnica

Symulacje CFD warunków zadymienia w sytuacji pożaru, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Galeria Gorlicka

Koncepcja i symulacje CFD grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej dla jednokondygnacyjnej galerii handlowej

Volvo WA

Doradztwo dla przestrzeni atrium istniejącego budynku biurowego w zakresie systemu oddymiania, weryfikacja istniejących przegród pożarowych oraz symulacje ewakuacji na etapie przebudowy (performance based design)

Stadion sportowy

Komputerowa analiza warunków ewakuacji w czasie imprezy masowej.

Stadion Olimpijski

Szczegółowe analizy czasu ewakuacji trybun modernizowanego i przebudowywanego Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Budynki D1 i D2

Analizy CFD, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Piękna 21

Symulacje CFD oraz próby z użyciem ciepłego dymu w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym

Kaufland Długosza

Koncepcja systemu oddymiania mechanicznego obiektu handlowego, weryfikacja za pomocą symulacji CFD

Leroy Merlin Krakowska

Koncepcja i symulacje CFD grawitacyjnego systemu wentylacji oddymiającej w istniejącym jednokondygnacyjnym budynku handlowym na etapie przebudowy

Legnicka Street

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Starter III

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Kępa Mieszczańska

Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych

C.H. Tarnovia

Doradztwo i symulacje CFD proponowanych zmian i modyfikacji systemu wentylacji oddymiającej w części istniejącej galerii handlowej.

Kamienna 145

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Angel Wings (etapy C i D)

Konsultacje dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie symulacji CFD dla systemu oddymiania garażu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Budynek biurowy

Konsultacje oraz uzgodnienie dokumentacji projektu budowlanego zamiennego budynku biurowego w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Award Business Park

Konsultacje oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej (PB i PW) trzech budynków biurowych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Hala magazynowa

Koncepcja systemu oddymiania grawitacyjnego oraz uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy centrum logistycznego wraz z budynkiem biurowym

Infinity

Opracowanie i weryfikacja strategii kanałowego systemu oddymiania dla trzy poziomowego garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym.

C.H. Promenada

Analizy CFD oddziaływań termicznych na konstrukcję budynku handlowego w przypadku pożaru

Nowe Żerniki (K4)

Koncepcja systemu oddymiania garażu podziemnego, symulacje CFD, uzgodnienie projektu budowalnego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych

Krakowskie Tarasy

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w trzech etapach.

Grabiszyńska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w trzech etapach.

Krakowska 29

Koncepcja strumieniowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD oraz próby z gorącem dymu.

Strzegomska

Koncepcja kanałowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD.

Wrocław 101

Uzgodnienie projektu budowlanego zmian oraz projektów wykonawczych instalacji przeciwpożarowych w budynku biurowym

Osiedle Przystań

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego budynku mieszkalnego z sytemem wyrzutu terenowego, próby weryfikacyjne z gorącym dymem.

Aleja Bielany

Próby z użyciem ciepłego dymu w galerii handlowej i garażu podziemnym

Hala Targowa Żory

Koncepcja grawitacyjnego systemu oddymiania oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD nowoprojektowanej jednokondygnacyjnej hali targowej.

Nova Papiernia

Koncepcja systemu oddymiania garaży, symulacje CFD, projekt systemu oddymiania, uzgodnienie projektu budowlanego zmian

Zakład produkcji słodyczy

Opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej i scenariusza pożarowego oraz uzgodnienie pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego budynku produkcyjnego z cześcią biurową

Market budowlany

Koncepcja systemu oddymiania oraz weryfikacja za pomocą obliczeń normowych wg. BS 7346-4 jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego

Planetarium

Analiza komputerowa CFD stopnia zadymienia i temperatury w przestrzeni atrialnej 3-kondygnacyjnego budynku o funkcji ekspozycyjno-dydaktycznej dla potrzeb oceny warunków ewakuacji.

Silver Towers

Szczegółowe analizy czasu ewakuacji wysokościowego budynku biurowego za pomocą symulacji komputerowej. Zamodelowanie całego budynku wysokościowego przy uwzględnieniu rzeczywistego kształtu oraz prognozowanej ilości osób w nim przebywających oraz wykonanie symulacji ewakuacji dla różnych lokalizacji pożaru i scenariuszy ewakuacji.

Wałbrzyska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garażu podziemnego pod budynkiem mieszkalnym

Centrum Kongresowe ICE

Próby systemów wentylacji pożarowej holu głównego, Sali koncertowej oraz garaży z użyciem ciepłego dymu

Centrum dystrybucji

Symulacje CFD i ewakuacji hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 21000 m2. Określenie czasu ewakuacji dla układu pomostów roboczych w hali. Opracowanie koncepcji systemu oddymiania zgodnie z wytycznymi normy NFPA 204. Określenie warunków ewakuacji dla poziomów platform roboczych za pomocą szczegółowych symulacji komputerowych CFD oraz symulacji ewakuacji.

Budynek handlowy

Lokalizacje: Wrocław, PL Zleceniodawca:   Inwestor: Kaufland Architekt/Projektant: TH Architekci Wykonawca:   Wartość inwestycji:        

Promenady Wrocławskie

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkaniowych inwestycji Promenady Wrocławskie wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD

Dworzec PKP Bydgoszcz Główna

Szczegółowe analizy CFD obejmujące weryfikację systemu oddymiania dwukondygnacyjnego holu kasowego dworca kolejowego wraz ze strefą food-court i zlokalizowanymi w niej lokalami usługowo-handlowymi. Pozytywna weryfikacja systemu oddymiania za pomocą prób z ciepłym dymem

Aleja Piastów

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania garaży podziemnych inwestycji wykonywanej w dwóch etapach.

Promenady Zita

Opracowanie i weryfikacja strategii oddymiania dla garażu podziemnego pod budynkiem biurowo-usługowym. Uwzględnienie w analizach etapowania i okresów przejściowych

Piękna

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Nordic Heaven Apartments

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych budynku biurowo-mieszkalnego, symulacje CFD systemu kanałowego oraz strumieniowego.

Osada Kminkowa

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkaniowych inwestycji wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD, wykonanie prób z gorącym dymem na etapie odbiorym części (A2-A6)

Ogórkowa

Koncepcja systemu oddymiania garażu, weryfikacja za pomocą symulacji CFD dla budynku mieszkalnego

Garaż Strzegomska

Koncepcja oraz weryfikacja za pomocą symulacji CFD systemu oddymiania wielopoziomowego garażu nadziemnego z częścią podziemną.

Galeria Miodowa

Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej wraz z obliczeniami weryfikującymi. Zakres analizy obejmował system oddymiania grawitacyjnego w pasażu handlowym a także w sklepie wielkopowierzchniowym.

Kurkowa

Koncepcja systemu oddymiania garaży dwóch budynków (mieszkaniowego oraz biurowego), symulacje CFD.

Narodowe Forum Muzyki

Analiza skuteczności mechanicznego systemu oddymiania holu wejściowego oraz kameralnych sal koncertowych dla potrzeb oceny warunków ewakuacji

Grabiszyńska

Symulacje CFD systemu oddymiania garażu podziemnego

Parking wielopoziomowy

Analiza obciążeń termicznych konstrukcji w warunkach pożaru. W ramach analizy wykonano symulacje CFD warunków termicznych na kondygnacji objętej pożarem a także obliczenia przyrostu temperatury w elementach konstrukcyjnych wielokondygnacyjnego parkingu otwartego

Da Vinci

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych inwestycji wykonywanej w kilku etapach, symulacje CFD.

Hotel Arłamów

Analiza CFD systemu wentylacji oddymiającej w przestrzeni dziedzińca zamkniętego wykonana w celu optymalizacji rozwiązań projektowych

Innova

Koncepcja systemu oddymiania garaży podziemnych zespołu budynków mieszkalnych Innova, symulacje CFD systemu kanałowego oraz strumieniowego, wykonanie prób z gorącym dymem na etapie odbiorym części budynków (B3, B5)

Centrum Kultury Zamek

Weryfikacja systemu wentylacji oddymiającej w przestrzeni holu wejściowego oraz przekrytego dziedzińca wewnętrznego w obrębie zamku cesarskiego w Poznaniu

Hala Stulecia – parking

Weryfikacja systemu wentylacji oddymiającej w dwupoziomowym garażu podziemnym za pomocą symulacji CFD

Warsaw Spire

Doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dla projektu kompleksu Warsaw Spire. Założenie obejmuje trzy wysokościowe budynki biurowe, w tym wieże o wysokości 180 m

Nowy Targ

Projekt koncepcyjny i symulacje CFD systemu wentylacji oddymiającej w trzypoziomowym garażu podziemnym zlokalizowanym pod placem Nowy Targ w centrum Wrocławia

Aleja Wiśniowa

Koncepcja systemu oddymiania dwukondygnacyjnego garażu podziemnego, symulacje CFD

Przejście podziemne

Symulacja CFD zadymienia i analiza warunków do ewakuacji w pasażu handlowym zlokalizowanym w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku

Europolis Logistic Center

Projekt systemu wentylacji oddymiającej grawitacyjnej wg normy NFPA 204 dla dwóch hal magazynowych w centrum logistycznym

Carlow Shopping Centre

Projekt koncepcyjny systemu wentylacji oddymiającej w galerii handlowej (jako konsultant zewnętrzny dla firmy Ahearne Fire Engineering Consultants)

Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Jednym z efektów widocznego w wielu krajach dążenia do zrównoważonego rozwoju jest zainteresowanie budownictwem ekologicznym, w tym w szczególności możliwością wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej. Trend ten nie jest przejściową modą, wynika on bowiem z podjętych przez wiele krajów zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku węgla. Drewno jest materiałem odnawialnym, dobrze odbieranym przez ludzi,… Czytaj więcej »Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Międzynarodowa konferencja IWMC 2019 w Berlinie

W dniach 23-24 października 2019 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji „International Water Mist Conference” w Berlinie. Konferencja ta organizowana jest corocznie przez organizację IWMA (International Water Mist Conference) skupiającą firmy i organizacje zainteresowane rozwojem instalacji gaśniczych mgły wodnej. Następna edycja tej konferencji odbędzie się w dniach 7-8 października 2020 roku w Warszawie.

Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire

This paper investigates a performance-based approach for assessment of performance of Concrete Filled Tubular (CFT) column in an open car part fire. The selected fire scenario involves 4 cars around the column on the lowest deck of a multi-storey car park. A full-scale car fire simulation is performed in FDS software. Coupling between CFD and FEM is presented to provide… Czytaj więcej »Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire

Próby dymowe w Krakowie

Na zlecenie firmy Mostostal Warszawa wykonywaliśmy próby z użyciem ciepłego dymu w garażu podziemnym w kompleksie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wizjonerów w Krakowie.

VI Międzynarodowa Konferencja “Pożary Wewnętrzne” w Olsztynie

W dniach 17-18 września 2018 r. braliśmy udział w VI międzynarodowej konferencji “Pożary Wewnętrzne” organizowanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz oddział SITP w Olsztynie. Poza ciekawymi referatami w czasie konferencji odbyły się praktyczne pokazy wykorzystania termowizji w czasie działań gaśniczych a także nowoczesnych metod gaśniczych. Pokazy przeprowadzono na trenażerze znajdującym się na terenie ośrodka szkolenia KW PSP w… Czytaj więcej »VI Międzynarodowa Konferencja “Pożary Wewnętrzne” w Olsztynie

Trwa budowa zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz w Jaworze

Trwa budowa zakładu produkcji silników Mercedes-Benz (Daimler) w Jaworze. Nasza firma jest zaangażowana w ten projekt w zakresie koncepcji systemów oddymiania grawitacyjnego, konsultacji oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Konferencja “Structures in Fire” w Belfaście

Referat pt. “Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire” którego współautorami są nasi pracownicy został wygłoszony na międzynarodowej konferencji Structures in Fire w Belfaście.

Konferencja “Budujemy Hale 2018” w Poznaniu

Braliśmy aktywny udział w konferencji “Budujemy Hale” wygłaszając referat pt. “Zastosowanie metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu złożonych obiektów produkcyjnych, magazynowych i widowiskowo-sportowych”

Próby dymowe w Tychach

Na zlecenie firmy Gemini Park Tych Sp. z o.o. wykonywaliśmy próby z użyciem ciepłego dymu w galerii handlowej Gemini Park w Tychach.

Szkolenie CNBOP dla projektantów systemów wentylacji pożarowej

Nasi pracownicy prowadzili dwa moduły wykładowe w ramach szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych organizowanego przez Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP)