/ Projekty / Parking wielopoziomowy

Parking wielopoziomowy

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca: Goldbeck
Inwestor: Echo Investment
Architekt/Projektant: ARCAD
Wykonawca: Goldbeck
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Analiza obciążeń termicznych konstrukcji w warunkach pożaru. W ramach analizy wykonano symulacje CFD warunków termicznych na kondygnacji objętej pożarem a także obliczenia przyrostu temperatury w elementach konstrukcyjnych wielokondygnacyjnego parkingu otwartego