/ Usługi / Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe dla obiektów i miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o odpadach).