/ Usługi / Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej

Opracowujemy ekspertyzy techniczne w trybie przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych oraz w przepisach przeciwpożarowych

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących wymagania dotyczące warunków technicznych mogą być spełnione w sposób inny niż określono w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawców budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ramach naszych usług opracowujemy kompleksowe ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowujemy również ekspertyzy w zakresie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów przeciwpożarowych, w trybie przewidzianym w §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719).

Kliknij i zobacz powiększenie:

Projekty z wykorzystywaniem tej usługi: