/ Projekty / Krakowska 29

Krakowska 29

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca:  
Inwestor:  
Architekt/Projektant: AP Szczepaniak
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura: 1 800 m2
Koncepcja strumieniowego systemu oddymiania garażu podziemnego budynku biurowego, weryfikujące symulacje CFD oraz próby z gorącem dymu.