/ Projekty / Analizy odporności

Analizy odporności

Obiekt przemysłowy

Symulacja CFD rozkładu temperatur na potrzeby analizy odporności ogniowej elementów konstrukcjii w przekrytym składowisku węgla oraz galerii nawęglania na terenie elektrowni węglowych

Nowa Łódź Fabryczna

Szczegółowe analizy CFD obejmujące weryfikację systemu oddymiania dworca kolejowego, poziomu peronów, garaży, dworca autobusowego oraz tunelu kolejowego o długości 2 km, wykonanie analiz czasu ewakuacji z przestrzeni peronów. Wykonanie analiz wpływu pożaru na konstrukcję tunelu oraz świetlików dworca.

C.H. Promenada

Analizy CFD oddziaływań termicznych na konstrukcję budynku handlowego w przypadku pożaru

Parking wielopoziomowy

Analiza obciążeń termicznych konstrukcji w warunkach pożaru. W ramach analizy wykonano symulacje CFD warunków termicznych na kondygnacji objętej pożarem a także obliczenia przyrostu temperatury w elementach konstrukcyjnych wielokondygnacyjnego parkingu otwartego