/ O nas / Inbepo

Inbepo

Jesteśmy specjalistyczną firmą zajmująca się projektowaniem i doradztwem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Oferujemy szereg specjalistycznych usług związanych z projektowaniem budynków pod względem wymogów bezpieczeństwa pożarowego takich jak symulacje pożarów metodą CFD, analizy w zakresie odporności ogniowej konstrukcji, analizy warunków ewakuacji z budynków, projektowanie systemów oddymiania budynków oraz opracowujemy strategie bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów przemysłowych. Przygotowujemy również dokumentację dotyczącą scenariusza działania urządzeń technicznych na wypadek pożaru (tzw. Scenariusz pożarowy)
Wykonujemy także próby odbiorowe systemów oddymiania z wykorzystaniem gorącego dymu.

Posiadamy doświadczenie w zakresie budynków użyteczności publicznej, budynków wysokościowych, centrów handlowych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych i magazynowych a także obiektów nietypowych, zdobyte w Polsce oraz za granicą.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi inżynierii pożarowej umożliwiamy naszym klientom zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych.

W zakresie projektowania konstrukcyjnego blisko współpracujemy z firmą Technika Projekt z Wrocławia.

Jesteśmy zaangażowani w projekty na rynku polskim a także w kilku krajach Unii Europejskiej (min. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech). Od września 2010 roku zmieniliśmy formę organizacyjno-prawną i obecnie działamy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firmę prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego: Janusz Paliszek-Saładyga i Piotr Smardz.

Nasza firma posiada dobrowolne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 250 000 złotych.