/ Projekty / Planetarium

Planetarium

Lokalizacje: Gdańsk, PL
Zleceniodawca: ArC2
Inwestor:  
Architekt/Projektant: ArC2
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
Analiza komputerowa CFD stopnia zadymienia i temperatury w przestrzeni atrialnej 3-kondygnacyjnego budynku o funkcji ekspozycyjno-dydaktycznej dla potrzeb oceny warunków ewakuacji.