/ Publikacje / Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Bezpieczeństwo pożarowe wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej

Jednym z efektów widocznego w wielu krajach dążenia do zrównoważonego rozwoju jest zainteresowanie budownictwem ekologicznym, w tym w szczególności możliwością wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej. Trend ten nie jest przejściową modą, wynika on bowiem z podjętych przez wiele krajów zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku węgla. Drewno jest materiałem odnawialnym, dobrze odbieranym przez ludzi, pozwalającym na wznoszenie obiektów o niskim śladzie węglowym. Ponieważ jednak drewno jest materiałem palnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest ono od wielu lat – przynajmniej w naszym kraju – traktowane ze swego rodzajunieufnością a nawet niechęcią. Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane wykluczają właściwie możliwość zaprojektowania i wykonania, w ekonomicznie racjonalny sposób, budynku o konstrukcji drewnianej mającego więcej niż 3-4 kondygnacje bez uzyskania od właściwego organu zgody na odstępstwo od wymagań tychże przepisów. Referat ma na celu zwięzłą prezentację aktualnego stanu światowej techniki budowlanej w zakresie obiektów o konstrukcji drewnianej a następnie omówienie istotnych aspektów związanych z bezpieczeństwem pożarowym takich obiektów.

XV Seminarium Naukowo-Techniczne SITP „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”, Zakopane 10-12 października 2019

Autor: Piotr Smardz