/ Aktualności

Aktualności

Konferencje i szkolenia

W pierwszej połowie 2023 roku odbyło się kilka ciekawych szkoleń oraz konferencji, w których braliśmy udział. W lutym odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane we Wrocławiu przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) p.t. “Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną – studium przypadku”. W marcu Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP) zorganizowało w Warszawie panel dyskusyjny p.t. „Bezpieczeństwo Pożarowe… Czytaj więcej »Konferencje i szkolenia

Konferencja FEMTC 2022

W ostatnim czasie mieliśmy okazję brać udział w kilku konferencjach i szkoleniach. Szczególnie interesująca konferencja dotycząca komputerowego modelowania pożarów oraz symulacji ewakuacji odbyła się w dniach 12-14 września w Brnie. W trakcie Fire and Evacuation Modelling Technical Conference (FEMTC) 2022 przedstawione zostały referaty na temat m.in. modelowania pożarów metanu, ewakuacji terminali lotniczych i stadionów oraz analizy oddziaływań temicznych pożaru na… Czytaj więcej »Konferencja FEMTC 2022

Próba dymowa w Opolu

Pod koniec sierpnia przeprowadziliśmy kolejne próby systemów wentylacji pożarowej z użyciem ciepłego dymu. Próby odbyły się w garażu będącym częścią nowego centrum przesiadkowego w Opolu.

Podpisanie umowy dotyczącej średnicowego tunelu kolejowego w Łodzi

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowickim na usługi doradczo-projektowe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.Głównym elementem tej inwestycji jest budowa kolejowego tunelu średnicowego łączącego dworzec Łódź Fabryczna z dworcami… Czytaj więcej »Podpisanie umowy dotyczącej średnicowego tunelu kolejowego w Łodzi

Dobiega końca budowa zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz w Jaworze

Dobiega końca budowa zakładu produkcji silników Mercedes-Benz (Daimler) w Jaworze. Nasza firma jest zaangażowana w ten projekt w zakresie koncepcji systemów oddymiania grawitacyjnego, konsultacji oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Panel Dyskusyjny SIBP “Ochrona Przeciwpożarowa Tuneli”

W dniu 12 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym pt. “Ochrona Przeciwpożarowa Tuneli” zorganizowanym w Warszawie przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego. W ramach Panelu przedstawione zostały referaty dotyczące bezpieczeńśtwa pożarowego tuneli kolejowych i tuneli metra, zarządzania bezpieczeńśtwaem tuneli, odporności ogniowej tuneli oraz modelowania i projektowania wentylacji pożarowej w tunelach.

Międzynarodowa konferencja IWMC 2019 w Berlinie

W dniach 23-24 października 2019 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji „International Water Mist Conference” w Berlinie. Konferencja ta organizowana jest corocznie przez organizację IWMA (International Water Mist Conference) skupiającą firmy i organizacje zainteresowane rozwojem instalacji gaśniczych mgły wodnej. Następna edycja tej konferencji odbędzie się w dniach 7-8 października 2020 roku w Warszawie.

Próby dymowe w Krakowie

Na zlecenie firmy Mostostal Warszawa wykonywaliśmy próby z użyciem ciepłego dymu w garażu podziemnym w kompleksie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wizjonerów w Krakowie.

VI Międzynarodowa Konferencja “Pożary Wewnętrzne” w Olsztynie

W dniach 17-18 września 2018 r. braliśmy udział w VI międzynarodowej konferencji “Pożary Wewnętrzne” organizowanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz oddział SITP w Olsztynie. Poza ciekawymi referatami w czasie konferencji odbyły się praktyczne pokazy wykorzystania termowizji w czasie działań gaśniczych a także nowoczesnych metod gaśniczych. Pokazy przeprowadzono na trenażerze znajdującym się na terenie ośrodka szkolenia KW PSP w… Czytaj więcej »VI Międzynarodowa Konferencja “Pożary Wewnętrzne” w Olsztynie

Trwa budowa zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz w Jaworze

Trwa budowa zakładu produkcji silników Mercedes-Benz (Daimler) w Jaworze. Nasza firma jest zaangażowana w ten projekt w zakresie koncepcji systemów oddymiania grawitacyjnego, konsultacji oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Konferencja “Structures in Fire” w Belfaście

Referat pt. “Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire” którego współautorami są nasi pracownicy został wygłoszony na międzynarodowej konferencji Structures in Fire w Belfaście.

Konferencja “Budujemy Hale 2018” w Poznaniu

Braliśmy aktywny udział w konferencji “Budujemy Hale” wygłaszając referat pt. “Zastosowanie metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu złożonych obiektów produkcyjnych, magazynowych i widowiskowo-sportowych”

Próby dymowe w Tychach

Na zlecenie firmy Gemini Park Tych Sp. z o.o. wykonywaliśmy próby z użyciem ciepłego dymu w galerii handlowej Gemini Park w Tychach.

Szkolenie CNBOP dla projektantów systemów wentylacji pożarowej

Nasi pracownicy prowadzili dwa moduły wykładowe w ramach szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych organizowanego przez Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP)

Próba dymowa w Gliwicach

Na zlecenie firmy MIRBUD S.A. wykonywaliśmy próbę z użyciem ciepłego dymu w hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach.

Budowa nowego dworca Łódź Fabryczna dobiega końca

Dobiegają końca prace na budowie nowego dworca Łódź Fabryczna oraz połączonego z nim tunelu kolejowego. Nasza firma była zaangażowana w projekt jako konsultant w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencja SFPE w Warszawie

W dniach 23-25 maja 2016 braliśmy aktywny udział w międzynarodowej konferencji SFPE pod tytułem “Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods” poprzez wygłoszenie referatu oraz udział w grupie przygotowującej porównawcze studium przypadku (case-study) dotyczące garażu podziemnego.

Próba dymowa w Katowicach

Na zlecenie firmy Hochtief wykonywaliśmy prób z użyciem ciepłego dymu w obiekcie galerii handlowej Supersam* w Katowicach.

Forum Wentylacja 2015

Nasza firma była jednym z wystawców w czasie targów branżowych Forum Wentylacja 2015 w Warszawie.

Spotkanie grupy Secure with Steel

Nasi pracownicy brali udział w dwudniowym szkoleniu użytkowników specjalistycznego programu SAFIR służącego do analiz zachowania konstrukcji budowlanych w pożarach oraz corocznym spotkaniu forum Secure with Steel.

Próbna ewakuacja budynku Sky Tower

W dniu 5 listopada nasza firma wykonywała zadymienie sztucznym dymem oraz rejestrację próbnej ewakuacji budynku wysokościowego Sky Tower we Wrocławiu

Próby dymowe w Krakowie

Na zlecenie firmy Budimex S.A. przeprowadziliśmy próby dymowe w budynku Centrum Kongresowego ICE w Krakowie

Próba systemu oddymiania hali Spodek

W dniu 28 listopada nasza firma przeprowadziła próbę systemu oddymiania w hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach, z wykorzystaniem sztucznego ciepłego dymu.

Spotkanie grupy Secure with Steel w Luksemburgu

Nasi pracownicy brali udział w dwudniowym szkoleniu użytkowników specjalistycznego programu SAFIR służącego do analiz zachowania konstrukcji budowlanych w pożarach oraz corocznym spotkaniu forum Secure with Steel.

Szkolenie CNBOP dla projektantów systemów wentylacji pożarowej

W ramach odnowionego porozumienia “Partnerstwo dla Edukacji” zawartego z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP), nasi pracownicy prowadzili dwa moduły wykładowe w ramach szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych.

Spotkanie grupy Secure with Steel w Brukseli

INBEPO Sp. z o.o. została przyjęta do grona firm zrzeszonych w forum Secure with Steel. Grupa to stawia sobie za cel rozwój i promocję wiedzy dotyczącej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w aspekcie odporności ogniowej konstrukcji budowlanych.

Próba pożarowa w Bytomiu

Nasza firma brała udział jako jeden z partnerów w pracy badawczej przeprowadzonej przez Politechnikę Częstochowską, dotyczącej rozwoju pożaru w warunkach rzeczywistych. Głównym elementem badań były próby pożarowe w skali naturalnej przeprowadzone na budynku przeznaczonym do rozbiórki, zlokalizowanym w Bytomiu.

Szkolenie CNBOP dla projektantów systemów wentylacji pożarowej

W ramach porozumienia “Partnerstwo dla Edukacji” zawartego z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP), nasi pracownicy prowadzili dwa moduły wykładowe w ramach szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych.