/ Aktualności / Konferencje i szkolenia

Konferencje i szkolenia

W pierwszej połowie 2023 roku odbyło się kilka ciekawych szkoleń oraz konferencji, w których braliśmy udział. W lutym odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane we Wrocławiu przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) p.t. “Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną – studium przypadku”. W marcu Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP) zorganizowało w Warszawie panel dyskusyjny p.t. „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów o Konstrukcji Drewnianej”. Również w marcu odbyła się kolejna edycja Konferencji “Ochrona Przeciwpożarowa” zorganizowanej w Zakopanem przez Oddział Śląski SITP.