/ Aktualności / Próba pożarowa w Bytomiu

Próba pożarowa w Bytomiu

Nasza firma brała udział jako jeden z partnerów w pracy badawczej przeprowadzonej przez Politechnikę Częstochowską, dotyczącej rozwoju pożaru w warunkach rzeczywistych. Głównym elementem badań były próby pożarowe w skali naturalnej przeprowadzone na budynku przeznaczonym do rozbiórki, zlokalizowanym w Bytomiu.