/ Publikacje / Wyzwania ochrony przeciwpożarowej we współczesnych obiektach produkcyjnych i magazynowych

Wyzwania ochrony przeciwpożarowej we współczesnych obiektach produkcyjnych i magazynowych

Na skutek trwającego od kilkunastu lat szybkiego rozwoju gospodarczego Polski stale zwiększa się ilość zakładów produkcyjnych, parków logistycznych, hal magazynowych i innych podobnych obiektów mieszczących się w występującej w przepisach techniczno-budowlanych kategorii budynków produkcyjnych i magazynowych (PM). Pomimo ogromnego zróżnicowania budynków mieszczących się w tej kategorii, stawiane im wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zależne są – poza oczywistymi uwarunkowaniami związanymi z wielkością budynku (rozumianą w tym przypadku przede wszystkim jako jego wysokość i/lub ilość kondygnacji a także powierzchnia strefy pożarowej) – od relatywnie niewielkiej ilości parametrów, z których za najistotniejszy uznać można gęstość obciążenia ogniowego. W tym względzie podejście zarówno przepisów techniczno-budowlanych jak i przeciwpożarowych – w zakresie w jakim dotyczą one budynków produkcyjnych i magazynowych – jest właściwie analogiczne. Niestety mnogość funkcji, surowców i technologii występujących we współczesnych budynkach produkcyjnych i magazynowych  stwarza realne trudności w technicznie prawidłowym, a jednocześnie ekonomicznie racjonalnym, doborze zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ogólnopolskie warsztaty „Sygnalizacja i automatyka pożarowa SAP’2019”

Autor: Piotr Smardz