/ Publikacje / Wentylacja klatek schodowych w Europie

Wentylacja klatek schodowych w Europie

W artykule podjęto próbę rozszerzenia dyskusji na temat najbardziej racjonalnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań jeżeli chodzi o wentylację pożarową klatek schodowych w budynkach średniowysokich poprzez porównanie praktyki krajowej z wymaganiami w tym zakresie zawartymi w przepisach i normach wybranych krajów Unii Europejskiej.

Artykuł opublikowany w numerze 2/2017 Ochrony Przeciwpożarowej
Autorzy: Piotr Smardz