/ Publikacje / Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów budynków określone są w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego dotyczy zazwyczaj stalowych elementów konstrukcji nośnej, a w niektórych przypadkach również elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna lub z betonu. W artykule omówiono problematykę zabezpieczeń ogniochronnych stalowych elementów konstrukcyjnych, poddanych oddziaływaniu tzw. pożarów celulozowych, opisanych standardową krzywą temperatura-czas (.).
Bezpośredni link do numeru 1/2017

Artykuł opublikowany w numerze 1/2017 czasopisma Budownictwo Dolnośląskie DOIIB
Autorzy: Piotr Smardz