/ styczeń 2017 / Archiwum dla 10 stycznia 2017

10 stycznia, 2017

Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów budynków określone są w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego dotyczy zazwyczaj stalowych elementów konstrukcji nośnej, a w niektórych przypadkach również elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna lub z betonu. W artykule omówiono problematykę zabezpieczeń ogniochronnych stalowych elementów… Czytaj więcej »Reaktywne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych