/ Publikacje / Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna

Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna

Przewidywana zmiana sposobu użytkowania dwóch najwyższych kondygnacji wielofunkcyjnego budynku wysokościowego Sky Tower we Wrocławiu wiązała się ze znaczącym zwiększeniem ilości osób mogących przebywać na tych kondygnacjach i w konsekwencji zmianą wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wobec typowych dla budynków istniejących ograniczeń co do możliwych modyfikacji obiektu niezbędne było przyjęcie rozwiązań zastępczych, zarówno w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowalnych, jak i przepisów przeciwpożarowych. W celu weryfikacji poprawności przyjętej alternatywnej strategii bezpieczeństwa pożarowego obiektu zdecydowano się na przeprowadzenie próbnej ewakuacji z analizowanej części budynku, połączonej z próbnym zadymieniem reprezentatywnym dla przypadku pożarowego przyjętego jako najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia ewakuacji dwóch najwyższych kondygnacji. W referacie omówiono metodologię wykonanej próby oraz jej wyniki.

Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2016”
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz