/ marzec 2016 / Archiwum dla 25 marca 2016

25 marca, 2016

Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna

Przewidywana zmiana sposobu użytkowania dwóch najwyższych kondygnacji wielofunkcyjnego budynku wysokościowego Sky Tower we Wrocławiu wiązała się ze znaczącym zwiększeniem ilości osób mogących przebywać na tych kondygnacjach i w konsekwencji zmianą wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wobec typowych dla budynków istniejących ograniczeń co do możliwych modyfikacji obiektu niezbędne było przyjęcie rozwiązań zastępczych, zarówno w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowalnych, jak i… Czytaj więcej »Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna