/ marzec 2013 / Archiwum dla 30 marca 2013

30 marca, 2013

Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzone w lipcu 2009 roku umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji tzw. Eurokodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą powyższych norm jest fakt, iż obejmują one swoim zakresem również zagadnienia zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. W artykule omówiono praktyczne możliwości zastosowania Eurokodów do weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji stalowej… Czytaj więcej »Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym