/ Archiwum dla marzec 2013

marzec 2013

Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzone w lipcu 2009 roku umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji tzw. Eurokodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą powyższych norm jest fakt, iż obejmują one swoim zakresem również zagadnienia zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. W artykule omówiono praktyczne możliwości zastosowania Eurokodów do weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji stalowej… Czytaj więcej »Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Zakres zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o Eurokody pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji z przykładem wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji drewnianej

Projekty budowlane wybranych budynków i budowli wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Jednym z istotnych aspektów ochrony przeciwpożarowej podlegających w takim przypadku ocenie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest przyjęta klasa odporności pożarowej budynku i wynikające z niej klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych. W referacie przedyskutowano zakres zapisów w projekcie budowlanym dotyczących kwestii odporności ogniowej elementów budynku – w… Czytaj więcej »Zakres zapisów projektanta konstrukcji w PB dotyczących zaprojektowanej odporności ogniowej elementów budowlanych w oparciu o Eurokody pozwalający rzeczoznawcy na uzgodnienie dokumentacji z przykładem wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji drewnianej

Przykłady wykorzystania prób z ciepłym dymem jako narzędzia inżynierskiego

Próby z ciepłym dymem stanowią najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność działania systemów oddymiania. W referacie przedstawiono sposoby przeprowadzenia prób na podstawie dwóch przykładowych obiektów handlowych – istniejącego oraz nowo wybudowanego. Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2013”, Zakopane, Marzec 2013r. Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz