/ Publikacje / Przykłady wykorzystania prób z ciepłym dymem jako narzędzia inżynierskiego

Przykłady wykorzystania prób z ciepłym dymem jako narzędzia inżynierskiego

Próby z ciepłym dymem stanowią najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność działania systemów oddymiania. W referacie przedstawiono sposoby przeprowadzenia prób na podstawie dwóch przykładowych obiektów handlowych – istniejącego oraz nowo wybudowanego.

Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2013”, Zakopane, Marzec 2013r.
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz