/ Publikacje / Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w naszym kraju stanowią, iż w razie pożaru nośność konstrukcji musi być zapewniona przez określony czas, wynikający zazwyczaj z klasy odporności pożarowej budynku. W praktyce projektowej zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów konstrukcji nośnej budynku są często przedmiotem wielu wątpliwości. W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z ustrojami budowlanymi – szczególnie te, które są istotne z punktu widzenia pracy konstrukcji nośnej w warunkach pożaru.

Artykuł opublikowany w numerze 1/2013 Ochrony Przeciwpożarowej
tor: Piotr Smardz