/ styczeń 2013 / Archiwum dla 30 stycznia 2013

30 stycznia, 2013

Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w naszym kraju stanowią, iż w razie pożaru nośność konstrukcji musi być zapewniona przez określony czas, wynikający zazwyczaj z klasy odporności pożarowej budynku. W praktyce projektowej zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów konstrukcji nośnej budynku są często przedmiotem wielu wątpliwości. W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z ustrojami budowlanymi – szczególnie te, które są istotne z punktu… Czytaj więcej »Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru