/ Publikacje / Analiza uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży oraz porównanie stosowanych systemów

Analiza uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży oraz porównanie stosowanych systemów

W referacie omówiono czynniki mające istotny wpływ na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych a także porównano dwa powszechnie stosowane typy systemów: systemy tradycyjne (kanałowe) oraz systemy wentylacji strumieniowej.

Seminarium SITP “Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2011”, Zakopane, Marzec 2011r.
Autorzy: Janusz Paliszek-Saładyga, Piotr Smardz