/ Publikacje / Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji

Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji

Wdrożony niedawno w Polsce zestaw zharmonizowanych norm dotyczących zasad projektowania konstrukcji budowlanych zwany Eurokodami obejmuje swoim zakresem również problem projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. W artykule przedstawiono podstawy metodologii zawartej w Eurokodach.

Artykuł opublikowany w numerze 1/2010 Ochrony Przeciwpożarowej
Autor: Piotr Smardz