/ styczeń 2010 / Archiwum dla 30 stycznia 2010

30 stycznia, 2010

Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji

Wdrożony niedawno w Polsce zestaw zharmonizowanych norm dotyczących zasad projektowania konstrukcji budowlanych zwany Eurokodami obejmuje swoim zakresem również problem projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. W artykule przedstawiono podstawy metodologii zawartej w Eurokodach. Artykuł opublikowany w numerze 1/2010 Ochrony PrzeciwpożarowejAutor: Piotr Smardz