/ Publikacje / Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych

Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych

Symulacje komputerowe wykorzystujące metody numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) są cennym narzędziem stosowanym w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzania symulacji pożarowych z uwzględnieniem specyfiki programu FDS.

VI Międzynarodowa Konferencja “Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa, Listopad 2008 r.
Autorzy: Piotr Smardz, Janusz Paliszek-Saładyga