/ lipiec 2008 / Archiwum dla 23 lipca 2008

23 lipca, 2008

Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych

Symulacje komputerowe wykorzystujące metody numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) są cennym narzędziem stosowanym w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzania symulacji pożarowych z uwzględnieniem specyfiki programu FDS. VI Międzynarodowa Konferencja “Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa, Listopad 2008 r.Autorzy: Piotr Smardz, Janusz Paliszek-Saładyga