Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dymu przy użyciu metody CFD Projektowanie systemów oddymiania wg. norm NFPA i BS Analizy odporności ogniowej konstrukcji Symulacje komputerowe ewakuacji w warunkach pożaru Doradztwo w zakresie strategii bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów nietypowych oraz dla specjalistycznych systemów bezpieczeństwa pożarowego Próby odbiorowe systemów oddymiania z użyciem nieniszczącego ciepłego dymu
O Nas     |     Usługi     |     Projekty     |     Publikacje     |     Kontakt     |     Aktualności
| ® 2018 INBEPO