/ Janusz Paliszek-Saładyga

Janusz Paliszek-Saładyga

Wykształcenie
2005-2007 University of Ulster, Belfast. Studia podyplomowe: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
1995-2000 Politechnika Wrocławska. Magister inżynier budownictwa Specjalizacja: konstrukcje budowlane

Doświadczenie zawodowe
Od 2010 INBEPO Sp. z o.o., Wrocław. Współwłaściciel i członek zarządu firmy oferującej usługi w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Doświadczenie zawodowe obejmujące budynki użyteczności publicznej, mieszkaniowe, wysokościowe a także obiekty przemysłowe.
Wybrane projekty:

 • Galeria Echo, Katowice – koncepcja systemu oddymiania, analizy CFD
 • Nowa Łódź Fabryczna (tunel i dworzec kolejowy) – analizy CFD systemów wentylacji pożarowej oraz analizy ewakuacji
 • Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego Magnolia we Wrocławiu – analizy CFD systemów oddymiania
 • Przebudowa galerii handlowej Auchan w Gdańsku – koncepcja modernizacji systemu oddymiania, analizy CFD
 • Parking podziemny pod pl. Nowy Targ we Wrocławiu – koncepcja systemu oddymiania, analizy CFD
 • Budynek wysokościowy Sky Tower we Wrocławiu – analizy CFD systemów oddymiania
 • Analizy skuteczności działania systemów gaśniczych wysokociśnieniowej mgły wodnej

2002 – 2009 Ahearne Fire Engineering Consultants Ltd., Dublin Firma projektowo-doradcza zajmująca się bezpieczeństwem pożarowym budynków

Kursy / szkolenia
2019 2nd Summer School on Fire Dynamics Modeling, Institute for Advanced Simulation, Juelich
2018 SAFIR (Basis), Arcelor Mittal

Wybrane publikacje

 • J. Paliszek-Saładyga, P. Smardz, Hot smoke tests – lessons for better design of fire protection systems, 15th International Conference on Fire Science and Engineering, Interflam 2019,
 • W. Szymkuć, A. Glema, M. Malendowski, A. Mielcarek, P. Smardz, A. Poteralski, Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire, SiF 2019
 • J. Paliszek-Saładyga, P. Smardz, Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wysokościowego – połączona próba dymowa i ewakuacyjna, Seminarium SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”, Zakopane, marzec 2016
 • J. Paliszek-Saładyga, P. Smardz, Próby z gorącym dymem jako narzędzie inżynierskie, Ochrona Przeciwpożarowa, nr 2/2013 (44)
 • P. Smardz, J. Paliszek-Saładyga, Zasady prawidłowego stosowania modelu CFD w symulacjach pożarowych, Konferencja SGSP, Warszawa, 2008

Inne

 • Tytuł inżyniera uprawnionego Związku Inżynierów Irlandii (CEng MIEI)
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • Działalność dydaktyczna i szkoleniowa