/ Luty 2017 / Archiwum dla 4 lutego 2017

4 lutego, 2017

Wentylacja klatek schodowych w Europie

W artykule podjęto próbę rozszerzenia dyskusji na temat najbardziej racjonalnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań jeżeli chodzi o wentylację pożarową klatek schodowych w budynkach średniowysokich poprzez porównanie praktyki krajowej z wymaganiami w tym zakresie zawartymi w przepisach i normach wybranych krajów Unii Europejskiej. Artykuł opublikowany w numerze 2/2017 Ochrony Przeciwpożarowej Autorzy: Piotr Smardz